Zpět na blog

Gratulujeme!

rozhovor v Pekař Cukrář 10/2017

Čerstvý šedesátník, nesmírně pracovitý a cílevědomý manažer a obchodník Ing. Karel Kornfeil vybudoval se
svým týmem v malé vesnici na jižní Moravě firmu, která se dnes řadí k předním výrobcům pekařských pecí v Evropě.
Tato firma významným způsobem zkvalitnila a zmodernizovala v uplynulém čtvrtstoletí technické vybavení
stovek českých pekáren a pomohla posunout naše řemeslo na úroveň srovnatelnou s nejvyspělejšími státy.
Její ředitel se obklopil týmem špičkovým techniků, klade důraz na inovace a kvalitní marketing, sleduje nové
trendy na světových veletrzích. To umožňuje značce Kornfeil udržovat krok se světovou špičkou v podmínkách
globálního trhu 21. století.  U příležitosti jeho životního jubilea jsem jej požádal o malou profesní retrospektivu
a názory na vývoj pekárenského oboru u nás a v zahraničí. Věřím, že budou přínosné pro čtenáře našeho časopisu.

ING. KAREL KORNFEIL
oslavil jubileum „60”

Jste původním povoláním zemědělský inženýr, co Vás přivedlo do „pekařského byznysu“?

 

Po dokončení studia na strojní průmyslovce a VŠZ obor zemědělská mechanizace jsem zůstal strojařem v celém profesním životě. Pracoval jsem v Zemědělském družstvu Čejč jako mechanizátor až do roku 1989.

Přesto, že jsme nevěděli, že přijde 17. listopad 1989 a co to bude znamenat, vznikaly požadavky v zemědělských družstvech na zřizování malých pekáren, mlékáren a řeznictví na zpracování vlastních produktů a lepší ekonomickou realizaci. Také Zemědělské družstvo v Čejči v roce 1988 vybudovalo vlastní malou pekárnu s kynárnou a etážovou pecí Werner & Pfleiderer, a to byl první impuls a nápad, u kterého jsem byl. Protože tehdy v tomto oboru pro malé pekárny nebylo vůbec nic, dal jsem se do toho. Koupil jsem hotový projekt elektrické etážové pece na chléb Fornata 10 a do roku byla zahájena výroba v podmínkách přidružené výroby v družstvu, což nebylo příliš perspektivní. Pak přišel revoluční rok 1989 a v roce 1991 následovalo založení nové firmy s prvními 30 zaměstnanci v pronajaté nové výrobní hale.

Jaké byly začátky výroby pecí firmy KORNFEIL? Co byste označil za zlomové momenty ve vývoji firmy?

Začátky nebyly jednoduché, ale měl jsem dobrý kolektiv spolehlivých a pracovitých lidí, které jsem dobře znal z předchozího období, a na tom se dá dobře stavět. Ze začátku jsme vyráběli jen dva modely elektrických pecí: Fornata 10 a Fornata 5 v počtu 30–50 ks ročně pouze pro Československo, což nám pro začátek zcela stačilo. Výroba probíhala jen se základním strojním vybavením v hale o rozloze 1 000 m2.

Těch zlomových momentů bylo více a ani dnes se to nemůže zastavit. Zmíním se o těch hlavních. V roce 1993 vstupuje do firmy bratr Vojtěch Kornfeil a s jeho pomocí zakládáme vlastní konstrukci a vývoj pro stavbu dalších pecí, kterými byly cyklotermické etážové pece a také rotační pece i kynárny.

Druhým zlomovým momentem v roce 1995 bylo zahájení vývoje a stavby sázecích automatů Asistent pro etážové pece a založení programátorského oddělení s Josefem Zborovským, který je i dnes vedoucím konstrukce a vývoje firmy.

Třetím důležitým momentem v rozvoji firmy bylo rozhodnutí o vývoji a stavbě termoolejových pecí v roce 2000, které nás posunulo dopředu a nyní je to nosný výrobní program ve všech kategoriích pecí etážových, vozíkových i tunelových.

Mohl byste čtenářům časopisu PEKAŘ CUKRÁŘ stručně představit společnost KORNFEIL v roce 2017 a její aktivity?

Firma Kornfeil spol. s.r.o. je českým výrobcem pekařských pecí a všeho, co se týká pečení, kynutí a řadí se k uznávaným společnostem v Evropě v tomto oboru. Jsme užitečným dodavatelem technologických zařízení s velmi širokým sortimentem a záběrem pro všechny kategorie pekáren. Nosným výrobním programem jsou etážové pece se sázecími automaty v cyklotermickém a termoolejovém provedení, které dnes činí 70 % produkce.

Můj cíl od úplného počátku byl, aby firma byla inovační a neustále přicházela s novými nápady, které usnadňují pekařům jejich činnost. Pokud bychom zaspali na vavřínech a nevěnovali se vývoji nových produktů, nepovedlo by se nám vyrovnat, v některých případech dokonce předehnat, zahraniční a především německé výrobce. Také dnes patříme mezi čtyři uznávané společnosti v Evropě, resp. ve světě, které umí dobře vyrábět termoolejové pekařské technologie.

V čem se firma Kornfeil liší, je přístup k zákazníkovi. Nejsme společnost, ve které si zákazník jen objednává jednotlivé výrobky z katalogu, ale jsme schopni vyrobit technologické zařízení na klíč na přání, a tak vyhovět jeho specifickým požadavkům.

Jste jedna z mála českých firem, která se pravidelně účastní výstav IBA a Südback v Německu. Jak si stojí „čeští strojaři“ v porovnání s mezinárodní konkurencí? Které zahraniční lokality jsou pro vaši firmu nejzajímavější?

Ano, máte pravdu, naše firma se zmíněných výstav pravidelně zúčastňuje. Jsou pro nás klíčové z důvodu potenciálních zákazníků nejen z Evropy, ale z celého světa, a proto na nich nemůžeme chybět. Vystavujeme zde jako jedna z mála českých firem, která má poměrně širokou nabídku pekařských pecí. Naše pekařské technologie jsou srovnatelné s produkty nabízenými německými výrobci a jsme konkurenceschopní těmto společnostem, které jsou mnohokrát větší než my.

Není jednoduché úspěšně prosadit českou značku v západní Evropě, zvláště v Německu. Musíme mít reference a dobré zkušenosti a přesvědčit je, že umíme nejen pekařské pece, ale celé výrobní linky na chleba, také na speciální pečivo, a to v plně automatickém provedení včetně kontinuálních kynáren a využití odpadních energií – to vše z jedné dílny.

Nejvýznamnějšími zákazníky jsou pro nás samozřejmě české a slovenské pekárny, se kterými mám navázané dlouhodobé profesní, ale i osobní vztahy, a toho si velmi cením. Do těchto pekáren dodáváme 30–40 % produkce. Export u nás zaujímá 60–70 % produkce, na jehož rozvoji a podpoře intenzivně pracujeme. Soustředíme se hlavně na země, kde je nosným produktem chléb. Dlouhodobě dodáváme naše technologie do celé východní Evropy a hodně posilujeme prodej v Německu, Rakousku a oblasti Beneluxu. Daleko víc prostoru a možností pro rozšiřování exportu vidíme v Rusku, kde se trh celkem stabilizoval a zlepšil kurz rublu vůči EUR. Bohužel sankční politika EU nám nehraje příliš do karet.

KORNFEIL se snaží proniknout s nabídkou vybavení pekáren i na americký trh. V čem se liší americký trh a zákazník od evropského? Myslíte, že je zde potenciál pro českého dodavatele, a co musíte podniknout, abyste na tomto náročném trhu uspěli?

Americký trh je další exportní cíl naši firmy. Poslední tři roky jsme velmi aktivní především na východním pobřeží USA. Zde nám hodně pomohla otevřít dveře nová spolupráce se společností Revent, která zde má funkční síť distributorů a také novou výrobní fabriku na své rotační pece v New Jersey. Zde jsme společně vybudovali novou testovací pekárnu ATB (American test bakery), která byla slavnostně otevřena 6. října 2017. Máme zde k dispozici na testovací pečení všechny základní modely etážových a vozíkových pecí, které chceme nabízet americkému trhu především na pečení chleba. K tomuto účelu zde máme lokální pekařské technology a našeho servisního technika – specialistu. Pro nás je hlavní potenciál v malých a středních pekárnách, kterých je čím dál více a přinášejí tomuto trhu evropskou kulturu pečení chleba, ať již italského, francouzského nebo německého typu.

Rádi bychom, aby se nabídka také rozšířila o náš tradiční český žitno-pšeničný chléb a v této oblasti pekařům rádi pomůžeme. Tyto evropské produkty jsou na americkém trhu velmi žádané jako zajímavý doplněk typických amerických produktů. Z tohoto důvodu zde nabízíme celý sortiment etážových pecí, cyklotermických i termoolejových, se vším komfortem obsluhy, který umíme.

Máte velký přehled o situaci pekařského oboru v jednotlivých evropských státech, účastníte se zahraničních potravinářských výstav. Kam se ubírá vývoj technologie a strojního vybavení pro pekaře?

Na tuto otázku bych potřeboval minimálně další článek (smích). Zaměřil bych se jen na tři nejdůležitější směry, o kterých chci mluvit. Naši zákazníci velmi často navštěvují zahraniční veletrhy a mají dobrý přehled o tom, co nabízí evropský trh pekařských technologií. V oblasti kynutí, zvláště bílého a speciálního pečiva se zásadně mění technologické postupy, zavádí se chladné kynutí při nižších teplotách 26–28 °C a prodlužuje se doba kynutí na 90–120 minut – to vše pro dosažení špičkové kvality. Toto platí jak u vozíkové manipulace, tak u automatických výrobních linek s kontinuálními kynárnami.

V oblasti pečení se zásadním způsobem přechází k termoolejovým technologiím, všechny nové pekárny se většinou vybavují touto technologií napříč Evropou.

Další významným trendem je komplexní zavádění programového ovládání všech procesů v pekárnách, na které musí reagovat všichni výrobci. Doposud to byly většinou samostatné řídící systémy u jednotlivých technologií, ale do budoucna se to bude spojovat do společných řídicích systémů, které si budou programy vzájemně sdílet: od mouky, surovin, kynutí, pečení až po expedici. Takto budou pracovat všechny perspektivní pekárny v budoucnosti.

V čem jsou čeští pekaři „dobří“ a v čem naopak pokulhávají za vyspělejšími pekařskými státy Evropy? Co bychom měli zlepšit ve výrobě či prodeji chleba a pečiva, abychom byli na evropské špičce?

Čeští pekaři mají velmi dobře vybavené pekárny po stránce produktivní výroby, pečení řemeslných chlebů, tak i zavedených konzumních chlebů a rovněž i rohlíků. Měli by ale rozšířit sortimentní nabídku o nové druhy speciálních chlebů a reagovat tak na přání zákazníků, a určitě snižovat gramáže těchto svých produktů. To je jedna z cest, jak dosáhnout vyšších realizačních cen a také svou lepší nabídkou přibrzdit příliv zmražených produktů nižší kvality ze zahraničí.

Minulý měsíc jste oslavil významné životní jubileum 60. let. Jak se cítíte jako šedesátník? Šlápnete nyní ještě více na plyn, či přibrzdíte a budete postupně předávat řízení firmy nastupující generaci Kornfeilů?

Šedesátka je jen číslo, a tak to i beru. Když se ohlédnu zpátky, tak můžu říct, že všechno stálo za to, jen bych potřeboval aspoň další dvacítku, abych mohl zrealizovat všechny plány, které ještě s firmou mám. Dále se chci věnovat vývoji a konstrukci nových produktů, které mám nejen v hlavě, ale některé už i na papíře.

 Jste pracovně velmi vytížený manažer. Máte vůbec nějaký volný čas, a pokud ano, jak odpočíváte a udržujete se v „provozuschopném stavu“?

Volného času mám samozřejmě málo, jsou to většinou jen víkendy. Pro správný relax je nejlepší práce na zahradě, pohyb na zdravém vzduchu a plavání. Ale nejraději mám hudbu a čas strávený u sklenky dobrého vína. Spolehlivým garantem kultury a cestování v naší rodině je manželka Marcelka, se kterou jsem toho už hodně viděl a doufám, že ještě hodně uvidím.

Karel Kornfeil spotřebitel: jaké pekařské výrobky preferujete při nákupu, co naopak v současné spotřebitelské nabídce postrádáte?

U nás doma na stole máme každý den chléb, který chutná o to víc, že vím, že byl upečen v našich pecích. Co nám doma hodně chybí, tak jsou chleby s vyšším podílem žita, pro které si občas zajedeme do sousedního Rakouska.

Čeho si nejvíce „považujete“ ve svém profesním životě, pokud se ohlédnete zpět? Na jaké období své bohaté profesní dráhy rád vzpomínáte?

Na všechna období v profesním životě vzpomínám rád, jak na ta úspěšná, tak i na ta méně úspěšná, ale přesto rád vzpomínám na období před 15 lety, hlavně na pekařské výstavy SALIMA Brno a Gastro Nitra, které se už bohužel neopakují svojí návštěvností a přátelskou atmosférou mezi pekařskou veřejností.

Máte nějaké „tajné“ osobní přání, které úplně nesouvisí s činností firmy?

Tajná přání mám jako každý, ale ta se neříkají.

Chtěl byste u příležitosti životního jubilea něco vzkázat rodině, zaměstnancům firmy a pekařské obci v České a Slovenské republice?

Celé rodině chci poděkovat za dlouhodobou podporu v tom, co děláme, protože jsme rodinná firma a ten život firemní a rodinný je hodně provázaný a vyžaduje to vzájemnou toleranci. Doufám, že to se mnou ještě pár let vydrží.

Pekařské obci a všem našim zákazníkům chci popřát výdrž a pevné nervy v této napjaté situaci na našem trhu, ale hlavně to nevzdávejte a hledejte nové atraktivní, zajímavé a hlavně chutné výrobky – je na to vhodná doba. My jsme připraveni Vám pomoci a hledat nová řešení jak to nejlépe vyrobit.

Děkuji za rozhovor a přeji do dalších let hodně úspěchů a naplnění Vašich snů a plánů.

Text: Jaromír Dřízal