Zpět na úvodní stránku

Instalace fotovoltaické elektrárny

Projekt I. – závod 1

Společnost Kornfeil spol. s.r.o. realizuje projekt FVE Kornfeil spol. s r.o., závod 1, Čejč reg. číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001159, jehož cílem je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Projekt II. – závod 2

Společnost Kornfeil spol. s r.o. realizuje projekt FVE Kornfeil – závod 2, Čejč reg. číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001161, jehož cílem je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.