Zpět na úvodní stránku

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Kornfeil spol. s r.o., IČ: 43441980, se sídlem Čejč 66, 696 14 Čejč, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovává osobní údaje návštěvníků webových stránek www.kornfeil.cz.

Dovolujeme si Vás informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme, z jakého důvodu, jakým způsobem je využíváme a jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

V případě, že nám odešlete zprávu prostřednictvím některého z kontaktních formulářů na našich stránkách, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, které nám poskytnete: jméno a příjmení, e-mail, telefon a případně další údaje obsažené v textu zprávy.

Uvedené osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz či požadavek, případně vytvoření nabídky zboží či služeb a jednání o takové nabídce.

Stejným způsobem budeme postupovat, pokud nás oslovíte prostřednictvím e-mailu či telefonního hovoru a poskytnete nám své osobní údaje.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, maximálně po dobu 1 roku od jejich poskytnutí, pokud nebude následně dán jiný právní důvod pro jejich zpracování.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?

Zpracování osobních údajů provádíme my v pozici správce. Osobní údaje pro nás v rámci poskytování služeb může zpracovávat i společnost Justmighty s.r.o., IČ: 02997274, se sídlem Palackého třída 291/51, Královo Pole, 612 00 Brno, která je vůči nám smluvně zavázána chránit Vaše osobní údaje a zpracovávat je pouze v souladu s výše uvedenými účely.

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

  • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a podrobnosti o jejich zpracování (za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, odkud jsme osobní údaje získali apod.),
  • vyžádat si přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již nemáme zákonný důvod osobní údaje zpracovávat,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo podat stížnost.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese kornfeil@kornfeil.cz. Stížnost můžete podat u příslušného dozorového úřadu.