Reference

Vůně chleba z Pekařství Střelná vás provází už 25 let!

Pekařství Střelná

Místo: Česká republika Termín: 2020 Velikost: Střední pekárna

Vůně chleba z Pekařství Střelná vás provází už 25 let! A to i díky našim technologiím.

Svůj první chleba upekli v budově bývalého zemědělského statku ve Střelné. Bylo to v roce 1992 a zaměstnávali 4 pekaře. Postupem času se dopracovali k různým druhům běžného pečiva, koblihám, jemnému pečivu a loupáčkům. Jelikož kapacita budovy ve Střelné už nebyla dostačující, zrekonstruovali objekt ve Vsetíně a založili společnosti Pekařství Střelná s.r.o.

 

Co jsme realizovali

V Pekařství Střelná si jsou vědomi technického pokroku, ale zároveň chtějí udržovat tradici k řemeslu. Navrhli jsme na základě jejich přání novou výrobní linku tak, aby byl stále zachován zásadní rys pekárny – výrazný podíl ruční práce.

Široký sortiment pečiva se ve Vsetíně peče na nové poloautomatické chlebové lince složené ze tří osmietážových pecí ThermoStar, sázecího zařízení Asistent Com, chlebové kynárny, vlažícího stolu a podávacího stolu pro urychlení procesu osazování jednotlivých produktů.

Boxové kynárny naší výroby zabezpečují správný proces kynutí těsta. Po nakynutí jsou klonky těsta ručně uloženy na podávací stůl a poté na vlažící stůl s rotačním kartáčem, který zajistí výslednou barvu a lesk chleba. Klonky těsta osadí automaticky do jednotlivých etáží sázecí automat Asistent Com. Po upečení jsou produkty dopraveny pomocí dopravníků se spirálovým skluzem do expedice.

Součástí linky jsou dva EkoBloky, které přispívají k ochraně životního prostředí tím, že veškerou odpadní energii přemění na horkou vodu. Tu lze využít k vytápění kynárny.

Máte zájem o naše servisní služby?