Reference

Pekárny Moravec

Místo: Česká Třebová Termín: 2022 Velikost: Průmyslová

Společnost Moravec-pekárny s.r.o. patří v regionu moravskotřebovska k nejvýraznějším producentům potravinářských výrobků. Výroba a distribuce širokého sortimentu pekařských, cukrářských výrobků a trvanlivého pečiva tvoří nosný program společnosti, na nějž navazuje vlastní obchodní síť prodejen pekařství, cukrářství a rychlého občerstvení.

Využíváním moderních technologií, originálních výrobních postupů, vývojem vlastních výrobků i dodržováním obchodně etických zásad si společnost vytvořila velmi dobré jméno v rámci svého oboru.

Přes řadu získaných ocenění si společnost nejvíce váží přízně konečných spotřebitelů. V té spatřuje i své hlavní poslání.

Co jsme realizovali

Pro potřeby této pekárny jsme navrhli technologické vybavení, které plně respektuje požadavky zadavatele na pečný výkon i sortiment výrobků a vychází z daných prostorových možností.
Na základě toho byla navrhnuta automatická chlebová linka s řídicím a ovládacím systémem MultiControl, která v sobě originálním způsobem spojuje řemeslné pečení a průmyslovou automatizaci. MultiControl přináší minimalizaci chyb lidského faktoru a přebírá tak plnou zodpovědnost nad celým pečným procesem.
Cílem projektu bylo snížení energetických nákladů v porovnání s původním systémem, maximální využití prostorů pekárny, plně automatický provoz s možností ručního sázení, zvýšení kvality produktů vizuálně i chuťově, široký sortiment chlebů a snadná změna sortimentu.
Chlebová linka se skládá z pece ThermoStar s TopCrustem v devítietážovém provedení. Díky třem teplotním okruhům lze dosáhnout pečení jako na pěti na sobě nezávislých pecích najednou.
Výkon linky při pečení 1000 g chleba je 48 ks/etáž, čas pečení 35 minut. Při pečení 1200 g chleba je výkon 42 ks/etáž, čas pečení 42 minut.
Pro výrobu jemného a běžného pečiva je navržena vozíková pec ThermoMax 18/10 s výkonem 3 900 ks/hod cca 45 g pečiva. Pečení funguje na principu vozíků s plechy, které se jednoduše zavezou do pečné komory pece. Termoolej slouží jako teplonosné médium k přenosu energie mezi kotlem a pekařskou pecí.
Dále bylo instalováno zařízení Asistent Com, které je schopno osadit několik pecí s maximálním počtem 27 etáží a je dimenzován na 24hodinový provoz až do výkonu 1200 kg chleba za hodinu.
O kompletní zpracování a využití odpadní energie, spalin a páry z plynových a olejových pekařských pecí se postará zařízení EkoBlok. Tím se pekárna stává ekologičtější a přispívá k ochraně životního prostředí.

Projekt

Máte zájem o naše servisní služby?