Reference

Kouzlo pekárny ve Velkých Pavlovicích

Místo: Česká Republika Termín: 2014 Velikost: malá pekárna

Řemeslné pekařství Pešák ve Velkých Pavlovicích, dnes pod vedením Petra Křivky, patří k nejoblíbenějším pekárnám celého okolí. Lpí totiž na výrobě tradičního řemeslného chleba s dobrou pórovitostí a křupavou kůrkou. Takové kvality však byly přisuzovány pouze chlebům pečených v klasických parních pecích, které obsluhovali silní pekaři zvládající enormně fyzicky namáhavou práci s lopatou.

 

Tajemství pavlovické pekárny ovšem netkví ve fyzicky zdatných zaměstnancích nebo v klasické parní peci, ale v dodržování tradičního postupu při výrobě chleba a využití moderních technologií, které pomáhají udržovat stálou kvalitu bez výkyvů.

Co jsme realizovali

Srdcem celé pekárny je termoolejová etážová pec ThermoStar Classic, která se charakterem pečení stala rovnocennou náhradou již zmíněné parničky a spolu se sázecím zařízením Asistent Super umožňuje týmu pekařů péct více než tunu chleba denně. I pro zapřisáhlé příznivce parních pecí na straně zákazníků i pekařů byla velkým překvapením kvalita chlebů z termooleje, jehož teplotu na rozdíl od páry lze nastavit s přesností +/- 1 °C. Přesně víte, co se v peci děje. Žádné pokusy a odhady, jen zlatavá barva a křupavá kůrka.

Nepřekonatelnou výhodu pece ThermoStar Classic je její rychlá instalace v řádech dnů, a to díky integrovanému kotli, který řeší tolik neoblíbenou stavbu termoolejové kotelny v prostoru pekárny. Do jednoho týdne pec stojí i peče.

Patříte-li k malým nebo středním pekárnám s omezeným prostorem, ThermoStar Classic splňuje parametry robustní termoolejové pece se 100% kvalitou pečení, rychlostí instalace levné elektrické etážky a životností „navěky“.

„Křupavá kůrka chleba a stálá čerstvost – záruka spokojených zákazníků.“

Máte zájem o naše servisní služby?