Reference

Efektivní pekárna? Les a termoolej

Místo: Česká Republika Termín: 2012 Velikost: střední pekárna

Radikální výměna celé pekárny se může někdy vyplatit mnohem víc než její postupná modernizace. Zkušenosti pekaře Martina Křižáka jsou dokladem toho, že lze „zabít dvě mouchy jednou ranou“ – snížit náklady na pečení a provoz pekárny a předběhnout konkurenci rozšířením výrobních kapacit i vlastního sortimentu pekařských produktů.

 

„V roce 2008 jsem nakoupil asi 30 ha lesa. Myslivost a les mě vždy bavily, ale nikdy mě nenapadlo, že by mi mohl les zefektivnit podnikání,“ říká Martin Křižák, majitel pekárny v Kloboukách u Brna.

Pan Křižák začal s pekařinou už v roce 1992. Pekl na cyklotermických etážových pecích a doposud neměl důvod je měnit. Až nákup lesa ho inspiroval. Začal přemýšlet, jak by mohl využít dřevo a odpady z vlastního lesa pro účely pekárny. Zároveň však řešil otázku likvidace každodenních zbytků z pekárny – neprodané chleby i odpad, který vzniká při samotné výrobě.

„Zajímavou alternativou pro mne byl termoolejový kotel na spalování biomasy, který umožňuje spálit nejen dřevo, peletky i štěpky, ale především obtížně využitelný odpad z pekárny. Po pečlivé úvaze a porovnání všech pro i proti vyhrál právě termoolejový kotel BioTherm, který je jednak víceúčelový a jednak šetrný vůči přírodě.“

Co jsme realizovali

Budování nové pekárny či modernizaci pekárny provázejí obvykle problémy s prostorem pro umístění pecí a všech zařízení. Efektivním řešením jsou víceetážové pekařské pece na pečení chleba.

„V našem případě je to devítietážové provedení termoolejové etážové pece ThermoStar s pečnou plochou 39 m², díky které jsem uspořil značnou část prostoru pekárny, ale zároveň získal tři nezávislé pece v jednom bloku. Víceetážové provedení mi umožnilo najednou upéct až tři druhy chlebů nebo jiného pečiva a výrazně se zlepšila jejich kvalita, avšak co mi opravdu zkvalitnilo výrobu, byla instalace termoolejové třívozíkové pece ThermoMax, na které vyrábíme rohlíky a cereální pečivo. Díky osazení pece třemi vozíky se efektivita výroby zlepšila a zároveň jsme mohli využít možnosti chlazení a šokového mražení pečiva. Dnes upečeme na jedno osazení až 900 rohlíků,“ potvrzuje Martin Křižák.

„Vlastní les mě inspiroval k nákupu nových pecí.“

Máte zájem o naše servisní služby?