Reference

150 000 vláčných rohlíků dnem i nocí

Místo: Česká Republika Termín: 2009 Velikost: průmyslová pekárna

Pelhřimovské pekárně modernizace výroby běžného pečiva přinesla mnoho výhod – zvládli nejen zlepšit kvalitu pečiva, rozšířit sortiment o nové druhy, snížit náklady na výrobu, ale ještě denně upéci 150 000 vláčných rohlíků.

 

V České republice stále platí, že rohlíky a housky jdou dobře na odbyt. Proto se pekárna Adélka v Pelhřimově rozhodla modernizovat výrobu bílého pečiva a vyměnit dvacet let starou cyklotermickou pásovou pec TMS za novou. Pro pekárnu ale bylo velmi důležité, aby se s modernizací technologického vybavení zlepšila zároveň i kvalita bílého pečiva.

Příprava celého projektu modernizace výroby započala ve společnosti Kornfeil již v roce 2009, kdy vývojové centrum intenzivně pracovalo na rozšíření produktového portfolia o termoolejové pásové pece k zefektivnění výroby bílého pečiva. Tu umožňují tunelové pece ThermoLine s unikátním stavebnicovým provedením, které jsou stavěny na míru každému zákazníkovi.

Co jsme realizovali

V pekárně Adélce Pelhřimov byla nainstalována dvouetážová tunelová pec ThermoLine s pečnou plochou 62 m². Celková linka je o 10 m kratší, díky tomu mohla být rozšířena expedice pekárny. Doplňkově se zde nyní vyrábí na jedné etáži také veky a formové chleby, aniž by druhá etáž musela být v provozu. Případným odstavením druhé etáže se totiž uspoří velké množství energie. Pekárna na své nové pekařské lince upeče denně 150 000 vláčných rohlíků a dalšího pečiva a po ročním provozu dosahuje snížení spotřeby energií o 25 %.

„Po ročním provozu pece se nám podařilo snížit spotřebu energií o 25 %.“

Máte zájem o naše servisní služby?