Produkty

EkoBlok

ZAŘÍZENÍ NA EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA.

Jak maximálně zefektivnit provoz pekárny bez energetických ztrát? Se zařízením EkoBlok Bypass dokážete nejen ušetřit až 25 % na vstupní energii pro pečení produktů, regulovat odtah páry a spalin, ale i ekologicky provozovat pekárnu.

EkoBlok je ekologické zařízení pro kompletní využití a zpracování odpadní energie, spalin a páry jak z plynových a olejových pekařských pecí, tak i z parních a termoolejových kotlů. Zajišťuje redukci škodlivin ze spalin jednotlivých pecí včetně emisí CO2 a chrání životní prostředí.
Bypass poskytuje zcela bezpečný provoz pekáren i při přebytku energie, protože přepouští spaliny i páru z pecí mimo výměníky EkoBloku. Na základě energetické bilance každé pekárny navrhneme velikost EkoBloku přímo na míru včetně kapacit akumulačních zásobníků.

Díky aplikaci zařízení EkoBlok pekárny zásadně snižují svoji energetickou náročnost. V případe malých a středních pekáren se jedná o úspory v rozmezí 20–25 %, u pekáren velkých a průmyslových lze dosáhnout úspor až 25 %. Napojením veškerého odtahového potrubí spalin a páry pekařských pecí přímo do EkoBloku se významně sníží náklady na dodávku certifikovaných komínů pro odvod spalin. Díky instalaci EkoBloku stačí pekárnám pouze jedno výstupní potrubí.

Energie získaná ze spalin a kondenzačního tepla páry je převáděna do horké vody (cca 85 °C) a dále je akumulována do zásobníku pro její další využití k topným i chladicím účelům. Druhý výstup odpadního tepla (cca 40 °C) slouží jako předehřev studené tlakové vody pro zásobníky TUV a napájení vody pro zapařovací agregáty.

Prohlédněte si produkt na jedné z našich referencí

Dozvědět se více
  • Ohřev technologické a užitkové vody
  • Vytápění prostorů pekárny
  • Předehřev pro výrobu páry
  • Provoz myčky
  • Vytápění kynáren
  • Chlazení pekařských produktů
  • Chlazení expedice pekárny
  • Klimatizace pracovních prostor
Chcete vědět více?

Zaujalo Vás něco?

Zavolejte nebo napište.