Zpět na blog

COVID informace

Vážení zákazníci,

touto cestou si Vás dovolíme informovat, že navzdory epidemiologické situaci a opatřeními přijatými v souvislosti s ní, společnost Kornfeil spol. s r.o. nadále vyrábí své produkty a poskytuje veškeré své služby s pekařskými pecemi souvisejícími.

VÝROBA

Zaměstnanci výroby pracují za dodržení všech hygienických podmínek ve stejném rozsahu jako doposud.

SERVIS

Pracovníci servisního oddělení naší společnosti jsou neustále připraveni Vám poskytnout jakoukoliv pomoc a součinnost při krizových situacích ve Vaší pekárně za dodržení všech hygienických opatřeních.

MONTÁŽE

Momentálně jsme schopni nainstalovat naše výrobky ve většině zemí Evropy a USA. V případě nejasností, zda naši zaměstnanci či spolupracující společnosti budou moct nainstalovat Vámi žádané zboží, nás neváhejte kontaktovat.

OBCHODNÍ, ZÁSOBOVACÍ A JINÁ ODDĚLENÍ

Ostatní oddělení v naší společnosti a jejich pracovní výkon zůstávají nedotčeny. Máte-li zájem o koupi zboží, případně jinou spolupráci, kontaktuje prosím zodpovědnou osobu uvedenou na našich webových stránkách.

Tímto děkujeme všem zákazníkům za podporu v této těžké situaci.

Za Kornfeil spol. s r.o.

Martina a Karel Kornfeilovi