Zpět na blog

Řemeslná kvalita chlebů i při vysokém výkonu

Více než dva roky se většina českých i slovenských pekáren potýká s klesajícím odbytem chleba i jeho podílem mezi pekařskými produkty, který způsobuje výrazné snížení ziskovosti celé pekárny. Cestu k vyšší kvalitě i zisku lze hledat v inovativnímu způsobu pečení.

Budeme-li hovořit konkrétněji, vstup nových moderních technologií a průmyslové automatizace do pekařského oboru přinesl zefektivnění, tedy nižší energetickou i personální náročnost a zároveň možnost péct široký sortiment kvalitních řemeslných chlebů i při vysokém výkonu. K tomuto účelu bezesporu a především díky prokazatelným ekonomickým výsledkům desítek pekáren nejlépe slouží automatické chlebové linky na bázi etážových pecí, ať již v cyklotermickém nebo termoolejovém provedení.

Inovativní cesta k efektivnímu pečení

Automatická chlebová linka v sobě originálním způsobem spojuje výhody automatizovaného provozu s produkcí vysoce kvalitního chutného domácího chleba a bílého pečiva. Hlavním cílem společnosti Kornfeil je nabídnout pekárnám plně automatizované linky, které zajistí produktivní výrobu jak velkých sérií jednoho druhu chleba, tak širokého sortimentu tradičních řemeslných chlebů. Automatické linky dovolují využít i doplňkového programu pro výrobu bílého pečiva, rohlíků a housek pečených přímo na deskách etážové pece. Proces pečení probíhá dle předem nastavených programů a řídicí software přebírá plnou zodpovědnost za výrobu, a zabezpečí tak stálou kvalitu produktů.

Automatické chlebové linky nachází díky velké variabilitě uplatnění ve středních i průmyslových pekárnách s výrobou 5–40 tun a 20 druhů chleba denně. Minimální pracnost, vysoký pečný výkon a řemeslná kvalita chleba jsou jejími základními charakteristikami.

Z čeho se skládá Automatická chlebová linka?

Plně automatizovaný výrobní proces je zárukou vysoké produktivity pečení se zachováním všech předností řemeslné výroby chleba. Každý komponent automatické výrobní linky má svou konkrétní funkci, proto lze sestavu linky kombinovat podle přání a požadavků zákazníka.

Pekařské pece

Linky jsou nejčastěji osazovány osvědčenými cyklotermickými pecemi Variant 22, 26 a 30 v 6 až 8etážovém provedení s možnými výkony pečení 1000–1400 kg chleba/hodinu. Rovněž nabízíme alternativu v termoolejovém provedení na bázi pecí ThermoStar s pečnou plochou 22–39 m2 s možnými pečnými výkony 1000–1800 kg chleba/hodinu. I přesto, že plynové pece mají společné teplotní křivky ve skupinách etáží, má každá etáž samostatný nezávislý pečný program – zapařování, odvětrání i čas pečení – proto umíme vyrábět i malé série produktivním způsobem. Termoolejové pece ThermoStar jsou nabízeny až v 12-etážovém provedení, díky němuž lze efektivně využít plochu pekárny. K pekařským pecím, obzvlášť v sestavách automatických linek, neodmyslitelně patří sázecí zařízení. Pro výkony do 1 000 kg/h využíváme Asistent SuperCom a pro výkony nad 1000 kg/h sázecí automat AsistentLine.

Kontinuální kynárny

Kontinuální kynárny jsou speciálně vyvinuté pro použití k etážovým pecím Kornfeil. Tyto pracují s kontinuálním vstupem těsta z tvarovací linky a diskontinuálním výstupem se zrychleným vyklápěním nakynutého těsta z ošatek šaržovitě na podávači stůl pro celou etáž. Vyklápění těstových klonků je velmi šetrné a je dobrým základem pro výrobu žitnopšeničných chlebů z volných těst.

Prostřednictvím kontinuální kynárny lze vyrábět jak velké série oválných chlebů, tak menší série po 100–200 ks jednoho druhu s respektováním 1 etáž = 1 druh chleba. Vytápění kynáren je teplovodní z odpadního tepla pecí stejně jako pára pro udržování nastavené vlhkosti. Linka tedy nepotřebuje externí zdroj páry. Pro výrobu kulatých chlebů a všech řemeslných chlebů s ručním posypem, případně nařezáním, je určen podávači stůl k ručnímu vyklápění těsta ošatek. Tyto těstové klonky se v ošatkách dávají do vozíků ke kynutí v průjezdných nebo boxových kynárnách. Tímto způsobem lze vyrábět druhové a speciální chleby s výkony do 600 kg/hod.

Součástí automatických chlebových linek je celá řada podpůrných doplňkových zařízení, mezi která patří i EkoBlok pro maximální využití odpadní energie z vašich pecí.

Unikátní systém MultiControl myslí za Vás

MultiControl je nejvyšším stupněm automatizace výroby chleba na etážových pecích při zachování řemeslného charakteru pečení chleba na těchto pecích. Takový řídicí systém je schopen plně převzít zodpovědnost nad samotným pečným procesem se zabezpečením stálé kvality produkce. Řízení ovládá a kontroluje všechny komponenty výrobní linky, a to pece, kynárny, sázecí zařízení Asistent, EkoBlok a ostatní periferní zařízení. MultiControl je speciálně vyvinutý pro programové pečení na etážových pecích, a proto zohledňuje všechna jejich specifika. V každé etáži probíhá samostatný pečný program s příslušnou teplotní křivkou, zapařováním, otvíráním odtahů a dvířek pecí. Umožňuje citlivý chod hořáků s plynulým řízením výkonu a kontroluje všechny funkce pecí směřujících k dosažení nejvyšší kvality výrobků.

Vizualizace výrobního procesu

Řídicí systém nejen zajišťuje nepřetržitou kontrolu nad procesem výroby, ale také poskytuje analýzy dat nezbytné ke zvýšení efektivity výroby chleba a bílého pečiva. Nastavování a ovládání linky je prováděno dispečerem výroby na centrálním ovládacím panelu nebo na počítači technologa výroby. Díky začlenění uživatelských práv systém umožňuje příslušným osobám nastavovat a upravovat parametry pečení, jiným pouze spouštět pečné programy bez možnosti zásahů do parametrů pečení.

Kontrolujte pekárnu i z domova

Přenos dat z linky do počítače je realizován prostřednictvím sítě Ethernet. Zařízení lze připojit i ke stávající firemní počítačové síti, a tím je zjednodušeno zapojení systému vizualizace k místním počítačům. Mezi další možnosti systému patří i prohlížení, editace, tisk a zálohování pečných programů. Důležitou funkcí systému je také archivace celého procesu výroby pro zpětnou kontrolu a zajištění evidence kritických bodů výroby. Systém vizualizace umožňuje také sledovat a optimalizovat veškeré energetické procesy související s využíváním odpadního tepla v pekárně. Získáte tak stálý přehled, kde dochází k akumulaci tepla, kde je teplo využíváno a zda nedochází k neefektivnímu hospodaření s energií.

On-line systém zajišťuje spojení pekárny se servisní linkou Kornfeil, a tím umožňuje okamžité dálkové úpravy nastavených hodnot linky, pečných programů i operativní technickou pomoc mezi pekárnou a servisní společností.

Výhody

  • Dokonalý přehled o výrobě, ať jste kdekoli
  • Možnost archivace dat pro měření efektivity výroby
  • On-line servis pro okamžitou diagnózu problému
  • Snadné vyhodnocování výkonu výrobního procesu

Pro pekaře a ostatně jako pro všechny ostatní podnikatele hrají nejdůležitější roli čísla, a to v podobě konkrétních prokazatelných výsledků v oblasti úspor energie, výtěžnosti a výrobních nákladů a zároveň dlouhodobá spokojenost zákazníků, na kterých především závisí úspěch pekárny. Kvalitní technologické vybavení v podobě nejmodernější automatické chlebové linky je pouze podpůrným prvkem v cestě za kvalitními řemeslnými produkty.